Ogniem i mieczem!

Mamy swoje zawołanie: Ogniem i mieczem! nawiązujące do wielkiego proroka, patrona Karmelu: Eliasza.

1 Krl 19,10

Dewiza Karmelitów Bosych:
Zelo zelatus sum pro Domino Deo Exercituum
Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga Zastępów

Wielu często zastanawiało się nad tym, kto był pierwszym pustelnikiem. Niektórzy z nich, sięgając do historii, powiadają, że życie pustelnicze było zapoczątkowane przez św. Eliasza.

Bóg powołał Eliasza, mówiąc do niego: „Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły”.

Prorok Eliasz to nie tylko człowiek przepowiadający przyszłość pod natchnieniem Bożym, ale to przede wszystkim „świadek”, którego zadaniem było przekazanie otrzymanego natchnienia. Jest on tym, który żył w bezpośrednim poddaniu się Duchowi Bożemu, aby w każdej chwili – przez swoje życie, czyny i słowa – być znakiem Boga w świecie ludzi..

Przeżywanie każdej chwili w obecności Boga, stawanie przed Jego obliczem jest cechą charakterystyczną Karmelu, odziedziczoną po wielkim Proroku Eliaszu.

Ognisty miecz wyobraża boskie pochodzenie misji Eliasza, zwanego czasami „Prorokiem ognia”. Wypowiadane przez niego słowa były niczym ogień, który spalając oczyszcza, oddziela prawdę od fałszu i czyni sprawiedliwość. Niejednokrotnie towarzyszyła im interwencja samego Boga.

Chcemy dążyć do tego, aby nasze słowa były równie żarliwe, rozważone na rozmowie z Bogiem, a przede wszystkim aby służyły prawdzie i sprawiedliwości.